Anacamptis morio
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Neotinea ustulata
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Neotinea tridentata
Neotinea tridentata
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Neotinea ustulata
Orchis militaris
Orchis militaris
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Neotinea X diedrichiana (ustulata x tridentata)
Neotinea X diedrichiana (ustulata x tridentata)
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Ophrys apifera var. friburgensis
Ophrys apifera var. friburgensis
Anacamptis coriophora
Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Anacamptis morio
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Neotinea tridentata
Neotinea tridentata
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Orchis mascula
Orchis mascula
Ophrys apifera var. trollii
Ophrys apifera var. trollii
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Orchis militaris
Orchis militaris
Orchis pallens
Orchis pallens
Neotinea ustulata & Anacamptis morio
Neotinea ustulata & Anacamptis morio
Epipactis palustris
Epipactis palustris
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Orchis mascula
Orchis mascula
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Ophrys insectifera x apifera
Ophrys insectifera x apifera
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis
Orchis pallens
Orchis pallens
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica
Orchis militaris
Orchis militaris
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Ophrys apifera var. flavescens
Ophrys apifera var. flavescens
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Ophrys apifera var. trollii
Ophrys apifera var. trollii
Orchis militaris x Orchis purpurea
Orchis militaris x Orchis purpurea
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Orchis militaris x Orchis purpurea & Orchis militaris
Orchis militaris x Orchis purpurea & Orchis militaris
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys apifera var. aurita
Ophrys apifera var. aurita
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Ophrys holoserica
Cypripedium calceolus
Neotinea tridentata
Ophrys holoserica
Anacamptis morio
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Orchis militaris
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Ophrys apifera
Neotinea X diedrichiana (ustulata x tridentata)
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza fuchsii
Anacamptis morio
Ophrys apifera var. friburgensis
Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Cephalanthera rubra
Neotinea tridentata
Ophrys sphegodes
Orchis mascula
Ophrys apifera var. trollii
Orchis purpurea
Cephalanthera rubra
Orchis militaris
Orchis pallens
Neotinea ustulata & Anacamptis morio
Epipactis palustris
Cypripedium calceolus
Ophrys apifera
Orchis mascula
Ophrys sphegodes
Anacamptis pyramidalis
Ophrys insectifera x apifera
Dactylorhiza majalis
Orchis pallens
Ophrys holoserica
Orchis militaris
Ophrys apifera
Cephalanthera damasonium
Gymnadenia conopsea
Anacamptis pyramidalis
Ophrys apifera var. flavescens
Dactylorhiza incarnata
Epipactis atrorubens
Ophrys apifera var. trollii
Orchis militaris x Orchis purpurea
Cypripedium calceolus
Cephalanthera rubra
Orchis militaris x Orchis purpurea & Orchis militaris
Ophrys insectifera
Ophrys apifera var. aurita
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Ophrys holoserica
Cypripedium calceolus
Neotinea tridentata
Ophrys holoserica
Anacamptis morio
Ophrys holoserica
Neotinea ustulata
Orchis militaris
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Ophrys apifera
Neotinea X diedrichiana (ustulata x tridentata)
Anacamptis morio
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza fuchsii
Anacamptis morio
Ophrys apifera var. friburgensis
Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Cephalanthera rubra
Neotinea tridentata
Ophrys sphegodes
Orchis mascula
Ophrys apifera var. trollii
Orchis purpurea
Cephalanthera rubra
Orchis militaris
Orchis pallens
Neotinea ustulata & Anacamptis morio
Epipactis palustris
Cypripedium calceolus
Ophrys apifera
Orchis mascula
Ophrys sphegodes
Anacamptis pyramidalis
Ophrys insectifera x apifera
Dactylorhiza majalis
Orchis pallens
Ophrys holoserica
Orchis militaris
Ophrys apifera
Cephalanthera damasonium
Gymnadenia conopsea
Anacamptis pyramidalis
Ophrys apifera var. flavescens
Dactylorhiza incarnata
Epipactis atrorubens
Ophrys apifera var. trollii
Orchis militaris x Orchis purpurea
Cypripedium calceolus
Cephalanthera rubra
Orchis militaris x Orchis purpurea & Orchis militaris
Ophrys insectifera
Ophrys apifera var. aurita
show thumbnails